רשת עורכי הדין הבינלאומית אליה משתייכת פירמת עו"ד יוסף שם טוב ושות' הוכרה על ידי Chambers העולמית כחלק מ-2% רשתות עורכי הדין המובילים בעולם

דירוג 'רשתות עורכי הדין המובילות' של ה- ILN על ידי "Chambers Global 2021" עלה מדרגה 2 בשנת 2020 לדרגה 1 ואף הוסיף דירוג חדש של 'רשת משרדי עורכי דין מובילה' במדריך העולמי 2021.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 – מצגת

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, נכנס ביום 15.09.2019 לתוקף. החוק חל על כל הליכי חדלות הפירעון, של יחידים ותאגידים, אשר ייפתחו לאחר מועד תחילתו.ביום 28.11.2019 העביר עו"ד ארי סירקין, ממשרד יוסף שם-טוב ושות', סמינר ללקוחות משרדנו בנושא. לחצו כאן על מנת להוריד את המצגת אשר הוצגה בסמינר. להורדת המצגת

משרדנו ייצג את טלדור ופייברנט בעתירה בעניין העדפת תוצרת הארץ נגד החשב הכללי במשרד האוצר

משרדנו ייצג את טלדור ופייברנט בעתירה בעניין העדפת תוצרת הארץ נגד החשב הכללי במשרד האוצר בפסק דין תקדימי שניתן בעתירה מינהלית בה טיפל משרדנו, חייב בית המשפט את משרד האוצר לתת העדפה למוצרים מתוצרת ישראל, במסגרת מכרז לציוד תקשורת ששוויו הכספי מוערך בכ- 300 מיליוני ש"ח. לאחרונה, ניתן פסק דין חשוב על ידי כבוד השופט […]

עדכון לקוחות: דוח ריכוז ממצאים של רשות ניירות ערך בנושא דיווחים מיידיים

לקוחות נכבדים, ביום 8.1.2018 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מיידיים ("דוח הרשות"), במסגרתו פרסמה הרשות את ממצאי הבדיקה המדגמית שערכה בקרב חברות ("הבדיקה המדגמית") בקשר עם דיווחים מיידיים שפרסמו החברות כאמור על-פי תקנות 36 ו- 37א2 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), המשיתות על חברות חובת דיווח […]

עדכון לקוחות: מימון המונים – הודעת רשות ניירות ערך לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה

לקוחות נכבדים, בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו מיום 20.3.2017, הרינו לעדכן כי בעקבות פרסומן של תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות") ברשומות ביום 26.6.2017, וקביעת מועד כניסתן לתוקף ביום 26.12.2017, פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לחברות המבקשות להירשם ולפעול כרכז הצעה ("החברה המבקשת"). בהתאם להוראות רשות ניירות ערך כאמור, כפי […]

עדכון לקוחות: תקנות מימון המונים

לקוחות נכבדים, ביום 20.3.2017 אושרו בוועדת הכספים של הכנסת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("תקנות מימון ההמונים" או "התקנות"). תקנות מימון ההמונים מהוות פירוט והשלמה לתיקון מס' 58 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ולתיקון מס' 24 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 משנת 2015, כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת […]

דילוג לתוכן